Att arbeta med mig

Saker som kan vara bra att veta om du vill anlita mig

Working with me

Things that may be good to know when working with me

Jag finns i Stockholm. Lite beroende på uppdraget så kan jag resa, mötas halvvägs, etc.
Jag fotar betaljobb och jag fotar TFP. Om du har andra förslag på samarbete så är du välkommen att höra av dig. Jag är öppen för förslag.
Grundkostnaden är SEK 950/timme (eller EUR 95.-) inklusive moms. Detta är inte ett fast pris. Lite beroende på hur mycket arbete det rör sig om och antalet timmar så kan jag ibland justera timpriset. Minsta debitering är två timmar för betaljobb.
Minimiålder är 18 år, om du inte har en förälder närvarande. Inga undantag. Medtag giltig legitimation. Du är alltid välkommen att ha en vän med vid fotograferingen.

I am based in Stockholm, Sweden. Based on the assignment, I may be able to travel, meet half-way, and so on.
I do paid assignments, and I do TFP. If you have alternative suggestions for collaborations, please do get in touch with me.
Baseline fee is SEK 950/hour (or EUR 95.-) including Swedish VAT. This is not a fixed fee. Based on the amount of work and the number of hours, I can adjust this. Minimum assignment duration is two hours for paid assignments.
Minimum age is 18, unless accompanied by a parent. No exceptions. A valid photo ID must be presented. You are always welcome to bring a friend along to the photoshoot.